Zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz obowiązki pracodawcy związane z odejściem z pracy pracownika

Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Prawo
Wyświetleń: 1030

Opis: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z nowymi przepisami dot. umów o pracę oraz zasadami rozwiązywania różnych trybów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szkolenie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Adresaci: 

Osoby stawiające pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr zamierzające zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe jak również osoby zajmujące się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Tematyka:

 • Nawiązywanie stosunku pracy
 • Zmienione przepisy dotyczące zawierania umów
 • Zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę 
 • Jak zmienić warunki zawartej umowy o pracę? 
 • Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Szczególne zasady dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, procedura zwolnień grupowych i indywidualnych, dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy w tym obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej
 • Pracownicy podlegający szczególnej ochronie trwałości zatrudnienia, zwłaszcza: pracownicy w ochronnym wieku przedemerytalnym, pracownice w ciąży oraz pracownicy korzystajacy z uprawnień rodzicielskich, zasad postępowania w odniesieniu do tych pracowników
 • Uprawnienia pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia
 • Problematyka sporządzania i wydawania świadectw pracy

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych w godzinach 9:00-15:30

Cena:

350,00 złotych