Zamówienia publiczne dla Zamawiających z uwzględnieniem elektronizacji

Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Prawo
Wyświetleń: 1724

Opis: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z aktualnymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do właściwego i bezbłędnego przeprowadzania postępowań przetargowych. Celem szkolenia będzie również zapoznanie uczestników ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych, w związku z obowiązkiem pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

Szkolenie będzie prowadzone  w formie warsztatowej w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.

Adresaci: 

Specjaliści zamówień publicznych, pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, członkowie komisji przetargowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm będący zamawiającymi oraz wszystkie osoby zainteresowane aktualizacją wiedzy w zakresie zamówień publicznych.

Tematyka:

 1. Plan zamówień publicznych
 2. Łączenie i dzielenie zamówień, szacowanie wartości zamówienia–
 3. Przygotowanie zamówienia
  1. ogłoszenie
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. wzór umowy lub istotne postanowienia umowy
  4. procedura odwrócona
 4. Składanie ofert i ich badanie po nowelizacji z 2016 r.
  1. oferta i oświadczenie
  2. badanie przesłanek odrzucenia i wykluczenia
  3. podwykonawcy i podmioty trzecie
  4. wezwanie do złożenia dokumentów – termin decydowania o wzywaniu
  5. uzupełnianie dokumentów
  6. wybór oferty
  7. środki ochrony prawnej
 5. Protokół postępowania.
 6. Umowy i ich zmiany po nowelizacji z 2016 r.
 7. Elektronizacja zamówień publicznych.

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych, 2x4h w godzinach 16:30-19:30

Cena:

350,00 złotych