Zamówienia publiczne dla Wykonawców z uwzględnieniem elektronizacji

Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Prawo
Wyświetleń: 1536

Opis: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z aktualnymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do właściwego i bezbłędnego sporządzania ofert przetargowych przez Wykonawców. Celem szkolenia będzie również zapoznanie uczestników ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych, w związku z obowiązkiem pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.

Adresaci: 

Specjaliści zamówień publicznych, pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, członkowie komisji przetargowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm będący wykonawcami oraz wszystkie osoby zainteresowane aktualizacją wiedzy w zakresie zamówień publicznych.

Tematyka:

 1. Przygotowanie oferty.
 2. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia – postępowania krajowe vs. postępowania unijne.
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – co to jest i czemu ma służyć.
 4. Jak edytować JEDZ z dokumentu w formacie xml. stworzonego przez zamawiającego.
 5. Jak prawidłowo wypełnić JEDZ.
 6. Jak wypełnić JEDZ w konsorcjum – punkt po punkcie.
 7. Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich, skorzystanie z podwykonawców.
 8. Jak uzupełniać niekompletnie złożony JEDZ.
 9. Co to jest alfa i kiedy ją zaznaczyć.
 10. Jak i kiedy złożyć oświadczenie wstępne w postępowaniach jednostopniowych i dwustopniowych.
 11. Elektronizacja zamówień publicznych.

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych, 2x4h w godzinach 16:30-19:30

Cena:

350,00 złotych