„RODO w oświacie – zmiany związane z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w przedszkolach, szkołach i uczelniach

Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 1841

Opis:

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zmiany jakie przynosi nowe rozporządzenie w zakresie przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych jak również konsekwencje niedostosowania się do nowych przepisów.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób osób reprezentujących placówki oświatowe, chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych.

Tematyka:

 1. RODO jako rezultat przyjęcia nowej koncepcji ochrony danych osobowych
 2. Zasady przetwarzania danych w placówkach edukacyjnych 
 3. Znaczenie zgody na przetwarzanie danych
 4. Prawa osoby, której dotyczą dane
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do sprostowania i usunięcia danych
  • prawo do bycia zapomnianym i ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przeniesienia danych
  • inne prawa
 5. Pojęcie i zakres obowiązków administratora i procesora – od przedszkola do uczelni
  • etap projektowania
  • etap przetwarzania danych
  • etap oceny skutków dla ochrony danych
 6. Pozycja i zadania inspektora ochrony danych w placówce edukacyjnej
 7. Transfer danych do przeszkoli, szkół i uczelni poza obszar Unii Europejskiej
 8. Środki ochrony prawnej danych

Czas trwania:

5 godzin dydaktycznych, w godzinach 16:30-20:15.

Prowadzący:

Prawnik, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego,  praktyk w zakresie tworzenia i administrowania bazami danych osobowych.

Cena:

350,00 złotych