Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie prowadzi doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla pracodawców/przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Doradztwo prowadzone w formie indywidualnych lub grupowych spotkań z naszym ekspertem, posiadającym duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 

Zakres tematyczny doradztwa: 

1. Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców:

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ oraz PO WER 
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Trójstronne umowy szkoleniowe
 • Staże
 • Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
 • Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
 • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
 • Grant za telepracę
 • Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
 • Zwrot koszów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu,
 • Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
 • Szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

2. Formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Bony dla osób do 30 roku życia
 • Staże
 • Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Dodatek aktywizacyjny
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Dotacje na spółdzielnie socjalne
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Zwrot kosztów zakwaterowania
 • Stypendium z tytułu podjęcia nauki
 • Studia podyplomowe
 • Pożyczka szkoleniowa
 • Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

3. Finansowe formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • Dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej
 • Szkolenia indywidualne osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w doradztwie prosimy o kontakt telefoniczny: 91 44 80 021 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Spotkania odbywać się będą w naszym biurze, przy ul. Potulickiej 16 i umawiane są indywidualnie. 

Koszt doradztwa: 100,00zł za godzinę zegarową (zwolnione z VAT) 
Pomoc w przygotowaniu wniosku - cena ustalana podczas doradztwa.