Polityka Jakości Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ukierunkowana jest na prowadzenie działalności szkoleniowej. Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 potwierdza fakt, że dbałość o jakość świadczonych przez nas usług jest priorytetem firmy. Szkolenia prowadzone są w sposób sprawny, efektywny i zorientowany na potrzeby klientów, gdyż spełniają wymagania związane z ciągłym doskonaleniem jakości świadczonych usług.

Podstawowym celem Polityki Jakości jest zapewnienie, aby każdy uczestnik szkolenia uzyskał wszystkie wiadomości i umiejętności wynikające z jego programu, a program był realizowany zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktami wewnętrznymi.

Celem Polityki Jakości jest również osiągnięcie pełnego zadowolenia uczestników szkoleń w zakresie ich wartości merytorycznej, organizacji oraz efektywności.

Celem Polityki Jakości jest stałe podnoszenie poziomu realizacji usług i obsługi klienta, co potwierdza utrzymanie oraz pozyskiwanie akredytacji, zezwoleń i decyzji instytucji czy organów zewnętrznych na ich realizację.